Νομική σημείωση

Το Προφίλ μας
Ο ιστότοπος lawandtech.eu είναι μια υπηρεσία του Ελληνικού δικηγορικού γραφείου Δίκαιο & Τεχνολογία, που προσφέρει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε τομείς δικαίου σχετικούς με την τεχνολογία. Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για το δικηγορικό μας γραφείο στην ιστοσελίδα του προφίλ μας.

Αποποίηση Παροχής Εγγυήσεων
Ο ιστότοπος lawandtech.eu εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο σκοπούς πληροφόρησης του κοινού γύρω από νομικά θέματα. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση γύρω από το περιεχόμενο του ιστοτόπου, όπως, ενδεικτικά, εγγυήσεις ως προς την ποιότητα, την ορθότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα ή την καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

Τίποτα σχετικά με το lawandtech.eu δε θα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά είτε σχέση δικηγόρου – πελάτη μεταξύ του δικηγορικού μας γραφείου και των χρηστών του ιστοτόπου μας είτε παροχή νομικών υπηρεσιών για συγκεκριμένη υπόθεση. Οι χρήστες του ιστοτόπου οφείλουν να λαμβάνουν τέτοιες υπηρεσίες από τον δικηγόρο της επιλογής τους. Αν επιθυμείτε να λάβετε υπηρεσίες γύρω από θέματα που άπτονται του περιεχομένου του ιστοτόπου μας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Αποποίηση Ευθύνης

Κανείς χρήστης του lawandtech.eu δεν πρέπει να ενεργεί ή να παραλείπει κάποια ενέργεια στηριζόμενος σε πληροφορίες, που παρέχονται μέσω αυτού, και δίχως να αναζητά συγκεκριμένες νομικές συμβουλές κατάλληλες για την υπόθεσή του. Σε περίπτωση που πράττει σύμφωνα με τα παραπάνω, τότε ο εν λόγω χρήστης θα φέρει ακέραιη την ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν σχετική ζημία. Μέχρι τον βαθμό που επιτρέπεται από το Ελληνικό δίκαιο αποποιούμαστε οποιασδήποτε ευθύνης για τυχόν ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη, που ενδέχεται να προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις χρηστών του ιστοτόπου μας και συνδέονται με την πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτού.

Υπερσύνδεσμοι
Ο ιστότοπος lawandtech.eu ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους [hyperlinks] προς άλλους ιστοτόπους ή και το αντίστροφο. Αποποιούμαστε ρητώς οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη λειτουργία των ιστοτόπων αυτών.

Πνευματικά Δικαιώματα
Το περιεχόμενο του ιστοτόπου lawandtech.eu αδειοδοτείται με βάση την άδεια χρήσης Creative Commons Attribution – Sharealike License 3.0 Greece (CC BY-SA 3.0 GR). Οποιουδήποτε είδους χρήση του περιεχομένου του lawandtech.eu, που δεν εμπίπτει στο πεδίο της παραπάνω άδειας, επιτρέπεται μόνο με την ρητή μας συγκατάθεση. Για την κατάθεση σχετικών αιτημάτων μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Οι όροι της παραπάνω άδειας είναι προσβάσιμοι στον επίσημο ιστότοπο του ιδρύματος Creative Commons .

Διεθνής Δικαιοδοσία & Εφαρμοστέο Δίκαιο
Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του lawandtech.eu και των χρηστών του σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το Ελληνικό χωρίς αναφορά στους κανόνες σύγκρουσης αυτού και αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.