Tag Archives: εεττ

Το Νομικό Πλαίσιο για την Συνδρομητική Τηλεόραση Μέσω Ευρυζωνικών Δικτύων [IP-TV]

Η διάχυση της χρήσης του διαδικτύου, ιδιαίτερα στην νέα γενιά, έχει αλλάξει άρδην την αγορά των υπηρεσιών τηλεοπτικής πλατφόρμας. 60% της διαδικτυακής επικοινωνίας αφορά βίντεο και το ποσοστό αυτό αναμένεται να φτάσει σύντομα στο 80%. Αντιστοίχως, η επιγραμμική διαφήμιση αναμένεται λίαν συντόμως να ξεπεράσει σε τζίρο την τηλεοπτική διαφήμιση στην ΕΕ. Έτσι, πλάι στους “παραδοσιακούς” […]

Προσβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο : Η Διοικητική Προστασία

Με το άρθρο 52 του Ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/20-07-2017) προστέθηκε στον Νόμο Πλαίσιο για το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993) το άρθρο 66Ε με τίτλο «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», με το οποίο εγκαθιδρύεται ταχεία διοικητική διαδικασία για την διακοπή πρόσβασης σε ιστοτόπους, που φιλοξενούν παρανόμως προστατευόμενα πνευματικά έργα. […]

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Παρόχων Υπηρεσιών Φωνής / Μηνυμάτων Μέσω Διαδικτύου [VoIP Providers]

Οι υπηρεσίες φωνής και μηνυμάτων μέσω διαδικτύου [VoIP] είναι κατά κανόνα δωρεάν διαθέσιμες υπηρεσίες, που παρέχονται επιγραμμικά μέσω του διαδικτύου και στις οποίες ο χρήστης αποκτά πολύ εύκολα πρόσβαση με την καταφόρτωση [downloading] σχετικού προγράμματος λογισμικού. Ενδεικτικά, υπηρεσίες VoIP είναι οι ευρύτατα διαδεδομένες υπηρεσίες skype, whatsup, viber, facebook messenger, google talk κτλ. Συνήθως, τέτοιες υπηρεσίες […]

Το Δικαίωμα Πρόσβασης των Χρηστών στο Ανοικτό Διαδίκτυο : Περιεχόμενο, Όρια, Έννομη Προστασία

Το διαδίκτυο είναι χωρίς αμφιβολία το πιο εξελιγμένο μέσο ανθρώπινης επικοινωνίας. Οι επωφελείς επιδράσεις από τη χρήση του εκτείνονται πια σχεδόν σε κάθε πτυχή κοινωνικής δραστηριότητας. Οι αιτίες της επιτυχίας του διαδικτύου πρέπει να αναζητηθούν στις τεχνολογικές επιλογές, που ενσωματώθηκαν από τους εφευρέτες του στην δικτυακή του αρχιτεκτονική και μέχρι σήμερα διασφαλίζουν τον δημόσιο και […]

Domain Names : Επίλυση Διαφορών & Προστασία

Για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου τα ονόματα χώρου («domain names») αποτελούν ένα είδος ταυτότητας στον παγκόσμιο ιστό. Συνιστούν δηλαδή τον διαδικτυακό χώρο, όπου καθίσταται δυνατή η πρόσβαση πελατών και η κατάρτιση συναλλαγών. Συνεπώς, λειτουργούν ως το τεχνολογικό μέσο για την είσοδο μιας επιχείρησης στον κόσμο του διαδικτύου. Ακριβώς εξαιτίας της μεγάλης οικονομικής αξίας των ονομάτων […]

Η Διαδικασία Λήψης Γνώσης του Φορέα Ονόματος Χώρου .GR

Η αυξανόμενη σημασία των ονομάτων χώρου (domain names) για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιθυμεί να έχει μία παρουσία ή/και δραστηριοποίηση στο διαδίκτυο τα καθιστά συχνά αντικείμενο ιδιωτικών διαφορών και εγείρει αντίστοιχης σπουδαιότητας νομικά ζητήματα. Εντούτοις, η εκκίνηση για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο της διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας για τη διεκδίκηση ονόματος χώρου προϋποθέτει την προηγούμενη γνώση […]

Φορητότητα Αριθμών Τηλεφωνίας & Δικαιώματα Καταναλωτών

Προκειμένου να επωφελούνται πλήρως από τον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να διατηρούν τον αριθμό τηλεφωνίας τους, όταν αλλάζουν τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Ο θεσμός, που διασφαλίζει τα παραπάνω, αποκαλείται φορητότητα αριθμών τηλεφωνίας. Σκοπός του θεσμού είναι η διευκόλυνση των καταναλωτών καθώς και η διασφάλιση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά […]

Η Ποινική Προστασία από την Πειρατεία Ραδιοτηλεοπτικού Σήματος

Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί παρουσιάζουν στο κοινό προγράμματα, τα οποία ως σύνολο έχουν αναμφισβήτητη οικονομική αξία. Για τον λόγο αυτόν το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας αναγνωρίζει στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς δικαιώματα αποκλειστικής εκμετάλλευσης επί των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών τους. Τα δικαιώματα των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών επί των εκπομπών τους ονομάζονται συγγενικά, γιατί ομοιάζουν με το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Έτσι, η […]

Κλοπή Κινητού : Το Δικαίωμα Μπλοκαρίσματος από τα Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας

Οι συσκευές κινητού τηλεφώνου αποτελούν προνομιακό αντικείμενο κλοπής. Πωλούνται εύκολα και γρήγορα σε πολύ ευνοϊκή τιμή τόσο για τους επίδοξους αγοραστές όσο φυσικά και για τους δράστες της κλοπής. Έτσι, ανθούν παράνομες αγορές, όπου διακινούνται χιλιάδες τέτοιες κλεμμένες συσκευές, τροφοδοτώντας μέσω του κέρδους το σχετικό εγκληματικό πεδίο. Τα δε ευρέως διαδεδομένα περιστατικά κλοπής ή ληστείας […]