Δικαιώματα Επιβατών στα Πλοία και στις Θαλάσσιες Μεταφορές

Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν ένα από τα πιο συνηθισμένα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα, ιδίως κατά τις διακοπές του Καλοκαιριού. Δεν είναι όμως σπάνιες οι περιπτώσεις, όπου οι επιβάτες ταλαιπωρούνται από …