Tag Archives: εταιρεία

Η Φοροδιαφυγή στην Ελληνική Νομοθεσία

Οι παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας ταξινομούνται σε τρεις βασικές ομάδες : (α) πράξεις φοροδιαφυγής, δηλαδή παραπλανητικές ή ανακριβές πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τις φορολογικές οφειλές με σκοπό την μη πληρωμή του νόμιμου φόρου, (β) πράξεις φοροαποφυγής, δηλαδή πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού για την τεχνητή απομείωση των φορολογικών οφειλών, και (γ) υπερημερία του φορολογουμένου, […]

Η Φοροαποφυγή στην Ελληνική Νομοθεσία

Η φοροαποφυγή (tax avoidance) αποτελεί πρακτική επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού (tax planning) για την τεχνητή απομείωση των φορολογικών οφειλών. Σε αντίθεση με την φοροδιαφυγή, που συνιστά ευθεία παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας, αποτελεί συνειδητή εκμετάλλευση των αδυναμιών του διεθνούς και εθνικού φορολογικού συστήματος για την αποφυγή και τελικώς απομείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Εντούτοις, η φοροαποφυγή ταυτίζεται ως […]

Τα Δικαιώματα της Μειοψηφίας στην ΑΕ

Οι μέτοχοι ανώνυμης εταιρίας μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο, που εκπροσωπούν μειοψηφικό ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαιώματα πληροφόρησης για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθώς και δικαιώματα σε σχέση με την διοίκηση της ΑΕ, όπως αυτά αποτυπώνονται στον νόμο. Δικαιώματα πληροφόρησης για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων έχουν και τα μεμονωμένα μέλη του διοικητικού […]

Πακέτα Δικαιόχρησης (Franchise) : Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά των Σχετικών Συμβάσεων

Η σύμβαση δικαιόχρησης ή δικαιοχρησίας (franchising), όπως και άλλες συμβάσεις της σύγχρονης οικονομικής ζωής, όπως οι συμβάσεις leasing, forfaiting, factoring, merchandising, management κλπ., αποτελεί δημιούργημα της σύγχρονης οικονομίας και νομικό δάνειο από το Αγγλοσαξωνικό δίκαιο (common law). Από οικονομική άποψη η σύμβαση δικαιόχρησης είναι μέθοδος εμπορικής συνεργασίας μεταξύ μιας μεγάλης επιχείρησης, του δικαιοπαρόχου ή δότη […]

Φορητότητα Αριθμών Τηλεφωνίας & Δικαιώματα Καταναλωτών

Προκειμένου να επωφελούνται πλήρως από τον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να διατηρούν τον αριθμό τηλεφωνίας τους, όταν αλλάζουν τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Ο θεσμός, που διασφαλίζει τα παραπάνω, αποκαλείται φορητότητα αριθμών τηλεφωνίας. Σκοπός του θεσμού είναι η διευκόλυνση των καταναλωτών καθώς και η διασφάλιση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά […]

Δικαιώματα Επιβατών στα Πλοία και στις Θαλάσσιες Μεταφορές

Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν ένα από τα πιο συνηθισμένα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα, ιδίως κατά τις διακοπές του Καλοκαιριού. Δεν είναι όμως σπάνιες οι περιπτώσεις, όπου οι επιβάτες ταλαιπωρούνται από την πλημμελή παροχή των σχετικών υπηρεσιών από την πλευρά των μεταφορέων – πλοιοκτητών είτε εξαιτίας μακρών καθυστερήσεων είτε ακόμη και εξαιτίας ακύρωσης δρομολογίων. Αυτό που […]

Νομική Κάλυψη σε Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν αποτελεί το μέλλον της εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών. Τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το λιανικό ηλεκτρονικό εμπόριο προβλέπεται να αυξηθεί κατά 10% ετησίως κατά τα έτη από το 2012 ως το 2015, φτάνοντας τον τζίρο των $279 δις (ή 15% του συνολικού τζίρου των διακινούμενων προϊόντων και υπηρεσιών) και […]

Κλοπή Κινητού : Το Δικαίωμα Μπλοκαρίσματος από τα Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας

Οι συσκευές κινητού τηλεφώνου αποτελούν προνομιακό αντικείμενο κλοπής. Πωλούνται εύκολα και γρήγορα σε πολύ ευνοϊκή τιμή τόσο για τους επίδοξους αγοραστές όσο φυσικά και για τους δράστες της κλοπής. Έτσι, ανθούν παράνομες αγορές, όπου διακινούνται χιλιάδες τέτοιες κλεμμένες συσκευές, τροφοδοτώντας μέσω του κέρδους το σχετικό εγκληματικό πεδίο. Τα δε ευρέως διαδεδομένα περιστατικά κλοπής ή ληστείας […]

Μείωση στο μισό παγίων από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που βρίσκονται υπό καθεστώς προσωρινής διακοπής ζητά ο ΣτΚ

Η Ισχύουσα Νομοθεσία Σύμφωνα με το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες η μη πληρωμή λογαριασμών από συνδρομητή υπηρεσιών σταθερής / κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου δε συνεπάγεται αυτομάτως και άμεση διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αντίθετα, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι υποχρεούνται κατά χρονική σειρά (α) να στέλνουν στους συνδρομητές τους ειδοποίηση περί προσωρινής φραγής, καλώντας τους […]