Tag Archives: πνευματική ιδιοκτησία

Προσβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο : Η Διοικητική Προστασία

Με το άρθρο 52 του Ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/20-07-2017) προστέθηκε στον Νόμο Πλαίσιο για το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993) το άρθρο 66Ε με τίτλο «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», με το οποίο εγκαθιδρύεται ταχεία διοικητική διαδικασία για την διακοπή πρόσβασης σε ιστοτόπους, που φιλοξενούν παρανόμως προστατευόμενα πνευματικά έργα. […]

Η Έννοια της Πρωτοτυπίας στο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας παρέχει προστασία στους πνευματικούς δημιουργούς σε σχέση με τα πνευματικά τους έργα. Πιο αναλυτικά, οι πνευματικοί δημιουργοί, με την δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ’ αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους […]

Some Rights Reserved – Το Νόμιμο Δικαίωμα σε Δημόσια Εκτέλεση Μουσικής Creative Commons σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Για το νόμιμο της δημόσιας εκτέλεσης προστατευόμενης μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται η πρότερη καταβολή αμοιβής στους αρμόδιους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας [ΟΣΔ]. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για μουσική, που διανέμεται από τους δημιουργούς της με άδειες Creative Commons [CC]. Ειδικότερα, η εκτέλεση σε καταστήματα μουσικής, που έχει αδειοδοτηθεί με την […]

Η Εύλογη Αμοιβή των Δικαιούχων Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την Ιδιωτική Αναπαραγωγή των Έργων τους

Το δίκαιο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας παρέχει το αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα στους δημιουργούς, μεταξύ άλλων, να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή των έργων τους με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει (άρθρο 1 § 1α του Ν. 2121/1993). Το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν είναι […]

Διαχειριστές Ιστοσελίδων : Νομική Ευθύνη για τη Φιλοξενία Παράνομου Περιεχομένου

Οι ιστότοποι [websites] είναι τα “παράθυρα” του παγκόσμιου ιστού. Mέσω αυτών μία πληροφορία, που αναρτάται στο διαδίκτυο, καθίσταται προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο. Με την έλευση του παγκόσμιου ιστού δεύτερης γενιάς [web 2.0], όπως έχει καθιερωθεί να αποκαλείται το σημερινό πιο διαδραστικό διαδίκτυο, ως πιο δημοφιλείς παγκοσμίως αναδείχθηκαν οι ιστότοποι, που δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες τους […]

Η Νομική Προστασία των Βάσεων Δεδομένων

Στην εποχή της πληροφορικής οι βάσεις δεδομένων αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη κοινωνική σημασία. Είτε πρόκειται για συλλογές οικονομικών, πολιτικών, νομικών ή στατιστικών δεδομένων, στοιχεία μηχανών αναζήτησης, αποτελέσματα αθλητικών αγώνων, μετεωρολογικά ή φορολογικά αρχεία, χάρτες, ιστοσελίδες, συλλογές διαδικτυακών συνδέσμων, εγκυκλοπαίδειες, ανθολογίες, λεξικά, είτε πρόκειται για τηλεφωνικούς καταλόγους, ηλεκτρονικές ή έντυπες εφημερίδες ή περιοδικά, συλλογές τίτλων άρθρων […]

Διακοπή Πρόσβασης σε Διαδικτυακό Περιεχόμενο & Πνευματική Ιδιοκτησία

Η σχέση έντασης μεταξύ της γενικευμένης χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι γνωστή. Οι τεχνολογίες αυτές φέρουν δυνατότητες, οι οποίες αφενός διευκολύνουν την αντιγραφή, ανταλλαγή και διάδοση ψηφιοποιημένων πνευματικών έργων και αφετέρου δυσχεραίνουν την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδικτυακό περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα […]

Η Αποκλειστική Μετάδοση Αθλητικών Αγώνων : Έκταση του Δικαιώματος και Προστασία

Οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων προβαίνουν σε εκτεταμένες επενδύσεις για την κάλυψη των σχετικών αναγκών τέτοιων διοργανώσεων. Για την εξασφάλιση των αντίστοιχων οικονομικών πόρων η κείμενη νομοθεσία αναγνωρίζει σε αυτούς το αποκλειστικό δικαίωμα πάνω στη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, και όχι μόνο, των εκδηλώσεών τους. Έτσι, βασική πηγή εσόδων για τους κάθε είδους αθλητικούς φορείς είναι η κατόπιν […]

Υπερσύνδεσμοι [Hyperlinks] & Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Οι υπερσύνδεσμοι είναι γραμμές κώδικα λογισμικού, που εμπεριέχουν συγκεκριμένες εντολές προς τον φυλλομετρητή του διαδικτυακού χρήστη για τη μετάβαση μεταξύ ιστοσελίδων. Η δυνατότητα δημιουργίας υπερσυνδέσμων και, γενικότερα, η διευκόλυνση της ελεύθερης διασύνδεσης μεταξύ αρχείων συνιστούν την κεντρική ιδέα πίσω από την επινόηση του παγκόσμιου ιστού από τον Tim Berners Lee. Σήμερα το διαδίκτυο έχει αναδειχθεί […]

Εκκαθάριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Αδειοδότηση Ντοκυμαντέρ με Άδειες Creative Commons

Η δημιουργία ενός ντοκυμαντέρ είναι μία πολυσύνθετη εργασία, η οποία πέρα από τη δημιουργική έχει συνήθως και μία νομική διάσταση. Έτσι, η σύνθεση ενός πρωτότυπου πνευματικού έργου, όπως είναι ένα ντοκυμαντέρ, απαιτεί συνήθως την ενσωμάτωση και χρήση άλλων πνευματικών έργων, όπως οπτικοακουστικού υλικού ή μουσικής επένδυσης τρίτων δημιουργών, για τους σκοπούς της παράθεσης και κριτικής […]