Tag Archives: υποχρεώσεις

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Παρόχων Υπηρεσιών Φωνής / Μηνυμάτων Μέσω Διαδικτύου [VoIP Providers]

Οι υπηρεσίες φωνής και μηνυμάτων μέσω διαδικτύου [VoIP] είναι κατά κανόνα δωρεάν διαθέσιμες υπηρεσίες, που παρέχονται επιγραμμικά μέσω του διαδικτύου και στις οποίες ο χρήστης αποκτά πολύ εύκολα πρόσβαση με την καταφόρτωση [downloading] σχετικού προγράμματος λογισμικού. Ενδεικτικά, υπηρεσίες VoIP είναι οι ευρύτατα διαδεδομένες υπηρεσίες skype, whatsup, viber, facebook messenger, google talk κτλ. Συνήθως, τέτοιες υπηρεσίες […]

Bitcoin, Εναλλακτικά Νομίσματα & Δίκαιο

Ο όρος «bitcoin» αναφέρεται τόσο στο εικονικό νόμισμα «bitcoin» όσο και στο αποκεντρωμένο σύστημα ανταλλαγής νομισμάτων «bitcoin», το οποίο δίνει τη δυνατότητα για τη διεξαγωγή ομότιμων συναλλαγών χωρίς την ύπαρξη μεσαζόντων. Κλειδί για την διασφάλιση της εμπιστοσύνης εντός του συστήματος είναι μία ριζοσπαστική στη σύλληψή της τεχνολογία καταγραφής των διεξαγόμενων συναλλαγών σε έναν δημόσιο ηλεκτρονικό […]

Νομική Κάλυψη σε Ιδιωτικές Τράπεζες Βλαστοκυττάρων

Οι μεταμοσχεύσεις βλαστοκυττάρων έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα ευεργετικές για την θεραπεία μίας σειράς σοβαρών νοσημάτων. Την τελευταία εικοσαετία το ομφαλοπλακουντιακό αίμα (ΟπΑ), δηλαδή το αίμα που βρίσκεται κατά τη γέννηση στο αμνιακό υγρό, στον πλακούντα και στον ομφάλιο λώρο, έχει αναδειχθεί σε πολύτιμη πηγή άντλησης βλαστοκυττάρων. Η ανάδειξη του ΟπΑ ως ανθρώπινου υλικού μεγάλης ιατρικής αξίας […]

Πακέτα Δικαιόχρησης (Franchise) : Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά των Σχετικών Συμβάσεων

Η σύμβαση δικαιόχρησης ή δικαιοχρησίας (franchising), όπως και άλλες συμβάσεις της σύγχρονης οικονομικής ζωής, όπως οι συμβάσεις leasing, forfaiting, factoring, merchandising, management κλπ., αποτελεί δημιούργημα της σύγχρονης οικονομίας και νομικό δάνειο από το Αγγλοσαξωνικό δίκαιο (common law). Από οικονομική άποψη η σύμβαση δικαιόχρησης είναι μέθοδος εμπορικής συνεργασίας μεταξύ μιας μεγάλης επιχείρησης, του δικαιοπαρόχου ή δότη […]

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις σε Περιπτώσεις Κλοπής Πιστωτικής / Χρεωστικής Κάρτας

Οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες είναι μέσα πληρωμών, που είναι ευρέως διαδεδομένα στις καθημερινές μας συναλλαγές. Εντούτοις, ευρέως διαδεδομένες είναι και οι περιπτώσεις μη εγκεκριμένης χρήσης τέτοιων καρτών από τρίτους σε βάρος του νομίμου κατόχου είτε κατόπιν απώλειας, υπεξαίρεσης ή κλοπής είτε κατόπιν μη εγκεκριμένης χρέωσης. Νομικό Πλαίσιο Με την Οδηγία 2007/64/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε […]

Δικαιώματα Επιβατών στα Πλοία και στις Θαλάσσιες Μεταφορές

Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν ένα από τα πιο συνηθισμένα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα, ιδίως κατά τις διακοπές του Καλοκαιριού. Δεν είναι όμως σπάνιες οι περιπτώσεις, όπου οι επιβάτες ταλαιπωρούνται από την πλημμελή παροχή των σχετικών υπηρεσιών από την πλευρά των μεταφορέων – πλοιοκτητών είτε εξαιτίας μακρών καθυστερήσεων είτε ακόμη και εξαιτίας ακύρωσης δρομολογίων. Αυτό που […]

Ενοίκιαση Σπιτιού μέσω Διαδικτύου (airbnb) : Τι Ισχύει;

Ο παγκόσμιος ιστός και οι απεριόριστες δυνατότητες, που παρέχει, για απευθείας συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών χωρίς μεσάζοντες δημιουργούν σφαίρες ομότιμης εμπορικής δραστηριότητας [p2p commerce], που άλλοτε ήταν αδιανόητες λόγω υψηλού κόστους συναλλαγών [transaction costs]. Μια χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση νεοσύστατης εμπορικής δραστηριότητας είναι αυτή της μίσθωσης [ενοίκιασης] κατοικίας από ιδιώτη σε ιδιώτη μέσω διαδικτύου [peer 2 peer […]

Επιτροπή Ανταγωνισμού : Εξουσίες Διεξαγωγής Ερευνών και Δικαιώματα Επιχειρήσεων

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΠΑΝΤ) έχει την αρμοδιότητα της εποπτείας και του ελέγχου για την τήρηση του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού και, σε περίπτωση παράβασης νόμου, της επιβολής των σχετικών κυρώσεων (άρθρο 12 του Ν. 3959/2011). Για την άσκηση της παραπάνω αρμοδιότητας η ΕΠΑΝΤ έχει την εξουσία να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να αξιολογεί, τηρώντας το καθήκον […]