Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη (Drones) και Δίκαιο

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη («μηΕΑ»), αγγλιστί drones, αποτελούν έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της αεροπορίας, ώστε να αναμένεται ότι, έως το 2035, ο ευρωπαϊκός κλάδος των drones:

 • θα απασχολεί άμεσα πάνω από 100.000 άτομα
 • θα έχει οικονομικό αντίκτυπο άνω των 10 δισ. € ετησίως, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών

Όσο εξαπλώνεται η χρήση τους, τόσο αυξάνεται και η ανάγκη για την ρύθμιση των μηΕΑ σε ισορροπία με τα θεμελιώδη δικαιώματα και το δημόσιο συμφέρον. Είναι γενικώς παραδεκτό ότι η χρήση των μηΕΑ έχει πολλαπλά οφέλη σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Εντούτοις, τέτοια χρήση δύναται να συνιστά περιορισμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 7 του ΧΘΔΕΕ) καθώς και το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8 του ΧΘΔΕΕ και 16 ΣΛΕΕ) ή να αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον για την ασφάλεια των πτήσεων, την προστασία από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των καταναλωτών.

Η ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία για τα drones θέτει το ρυθμιστικό πλαίσιο τόσο για την παραγωγή και εμπορία όσο και για την εκμετάλλευση και χρήση αυτών.

Ορισμοί

Ως μη επανδρωμένο αεροσκάφος ορίζεται κάθε αεροσκάφος που λειτουργεί ή προορίζεται να λειτουργεί αυτόνομα ή εξ αποστάσεως χωρίς χειριστή που να επιβαίνει σε αυτό (άρθρο 3 § 30 του Κανονισμού).

Ως χειριστής εξ αποστάσεως ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ασφαλή διεξαγωγή της πτήσης μη επανδρωμένου αεροσκάφους μέσω των χειριστηρίων πτήσης του, είτε με χειροκίνητο τρόπο είτε, όταν η πτήση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους είναι αυτόματη, με την παρακολούθηση της πορείας του και τη διατήρηση της δυνατότητας παρέμβασης και αλλαγής της πορείας ανά πάσα στιγμή (άρθρο 3 § 31 του Κανονισμού ASEA).

Ως εξοπλισμός για τον εξ αποστάσεως έλεγχο μη επανδρωμένου αεροσκάφους ορίζεται κάθε όργανο, εξοπλισμός, μηχανισμός, διάταξη, προσάρτημα, λογισμικό ή βοήθημα αναγκαίο για την ασφαλή λειτουργία μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο δεν αποτελεί τμήμα ούτε φέρεται επί του αεροσκάφους (άρθρο 3 § 32 του Κανονισμού ASEA).

Ως φορέας εκμετάλλευσης συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους ορίζεται κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ή προτίθεται να αναλάβει την εκμετάλλευση ενός ή περισσότερων ΣμηΕΑ (άρθρο 3 § 4 του Κανονισμού 2019/945).

Ως χειριστής εξ αποστάσεως ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ασφαλή διεξαγωγή της πτήσης μηΕΑ μέσω των χειριστηρίων πτήσης του, είτε με χειροκίνητο τρόπο είτε, όταν η πτήση του μηΕΑ είναι αυτόματη, με την παρακολούθηση της πορείας του και τη διατήρηση της δυνατότητας παρέμβασης και αλλαγής της πορείας του ανά πάσα στιγμή (άρθρο 3 § 27 του Κανονισμού 2019/945).

Νομικό Πλαίσιο

Τα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ρυθμίζονται στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας («Κανονισμός EASA»).

Oι προδιαγραφές και η εκμετάλλευση των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/945 της Επιτροπής για συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών τρίτων χωρών.

Oι κανόνες και oi διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/947 της Επιτροπής για τους τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η ρυθμιστική προσέγγιση της Ενωσιακής νομοθεσίας γίνεται βάσει των κινδύνων, που απορρέουν από τα μηΕΑ, και βάσει της αρχής της αναλογικότητας (σκέψη 27 του Κανονισμού ASEA). Με τους Κανονισμούς αυτούς καθορίζονται οι βασικές αρχές για τη διαφύλαξη της ασφάλειας, της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στην Ελληνική νομοθεσία η χρήση μηΕΑ ρυθμίζεται από την απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας υπ’ αρ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422 με τίτλο «Κανονισμός – γενικό πλαίσιο πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems – UAS)» (ΦΕΚ 3152/Β/30-09-2016). Εντούτοις, οι διατάξεις της ως άνω απόφασης της ΥΠΑ ισχύουν στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις διατάξεις των Κανονισμών της ΕΕ.

Εποπτική αρχή της Ελληνικής αγοράς μηΕΑ είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (άρθρο 24 του ν.δ. 714/1970).

Γενικές Υποχρεώσεις Αναφορικά με μηΕΑ

Αναφορικά με τις λειτουργίες τους, τα μηΕΑ τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις (Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού ASEA):

 • Ο φορέας εκμετάλλευσης μη επανδρωμένου αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και πρέπει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφάλεια της λειτουργίας.
 • Κάθε πτήση πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και διαδικασίες που σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων του φορέα εκμετάλλευσης, όπως ορίζονται για την περιοχή, τον εναέριο χώρο, τα αεροδρόμια ή τους χώρους που σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθούν και, κατά περίπτωση, τα συστήματα ATM/ANS.
 • Οι λειτουργίες με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πρέπει να εγγυώνται την ασφάλεια τρίτων στο έδαφος και των λοιπών χρηστών του εναέριου χώρου και να μειώνουν στο ελάχιστο τους κινδύνους που οφείλονται σε δυσμενείς εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών συνθηκών, με διατήρηση κατάλληλου διαχωρισμού σε όλη την πτήση.
 • Μη επανδρωμένο αεροσκάφος πρέπει να λειτουργεί μόνον εάν είναι αξιόπλοο και εφόσον διατίθενται και είναι σε κατάσταση επιχειρησιακής λειτουργίας ο εξοπλισμός και τα λοιπά συστατικά στοιχεία και υπηρεσίες που απαιτούνται για τη σκοπούμενη λειτουργία.
 • Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι λειτουργίες με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πρέπει να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα δικαιώματα που εξασφαλίζονται δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας.
 • Ο φορέας εκμετάλλευσης μη επανδρωμένου αεροσκάφους μεριμνά ώστε το αεροσκάφος να διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό πλοήγησης, επικοινωνιών, επιτήρησης, εντοπισμού και αποφυγής, καθώς και κάθε άλλο εξοπλισμό που κρίνεται αναγκαίος για την ασφάλεια της σκοπούμενης πτήσης, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της λειτουργίας, τους εφαρμοστέους κανονισμούς εναέριας κυκλοφορίας και τους κανόνες αέρος που ισχύουν σε κάθε στάδιο της πτήσης.

Αναφορικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και τη χρήση του ραδιοφάσματος, τα μηΕΑ και οι κινητήρες, οι έλικες, τα εξαρτήματα και ο μη εγκατεστημένος εξοπλισμός σχεδιάζονται και παράγονται με τέτοιον τρόπο ώστε, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, να εξασφαλίζουν ότι (Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού ASEA):

 • οι ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές που προκαλούν δεν υπερβαίνουν το επίπεδο επάνω από το οποίο καθίσταται αδύνατη η σκοπούμενη λειτουργία του ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού ή άλλου εξοπλισμού· και β) διαθέτουν επίπεδο ατρωσίας στις ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές που τους επιτρέπει να λειτουργούν χωρίς απαράδεκτη υποβάθμιση της σκοπούμενης χρήσης τους.
 • Τα εν λόγω μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι κινητήρες, οι έλικες, τα εξαρτήματα και ο μη εγκατεστημένος εξοπλισμός σχεδιάζονται και παράγονται με τέτοιον τρόπο ώστε, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, να εξασφαλίζουν ότι χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και υποστηρίζουν την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος ώστε να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές.

Αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος, τα μηΕΑ τα μηΕΑ τηρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού ASEA.

Οι κατασκευαστές μηΕΑ εξασφαλίζουν ότι, κατά τη διάθεση του προϊόντος τους στην ενωσιακή αγορά, αυτό είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ενωσιακής νομοθεσίας. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τεχνικό φάκελο και διενεργούν διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης ή αναθέτουν εξωτερικά τη διενέργεια της εν λόγω διαδικασίας. Εφόσον αποδειχθεί με την εν λόγω διαδικασία αξιολόγησης η συμμόρφωση του προϊόντος με τις απαιτήσεις του νόμου, οι κατασκευαστές συντάσσουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τοποθετούν τη σήμανση CE. Οι κατασκευαστές διατηρούν τον τεχνικό φάκελο και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ επί 10 έτη από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται διαδικασίες ώστε να διατηρείται η συμμόρφωση της εν σειρά παραγωγής (άρθρο 6 του Κανονισμού 2019/945). Αντιστοίχως, οι εισαγωγείς μηΕΑ διαθέτουν στην ενωσιακή αγορά μόνο προϊόντα συμμορφούμενα προς τις απαιτήσεις της Ενωσιακής νομοθεσίας, διασφαλίζονται ότι οι αντίστοιχοι κατασκευαστές έχουν διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης και έχουν καταρτίσει σχετικό τεχνικό φάκελο (άρθρο 8 του Κανονισμού 2019/945).

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και τηρούν ακριβή συστήματα νηολόγησης ΣμηΕΑ των οποίων ο σχεδιασμός υπόκειται σε πιστοποίηση, καθώς και ακριβή συστήματα καταχώρισης φορέων εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία ενδέχεται να ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια, την προστασία από έκνομες ενέργειες, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή του περιβάλλοντος (άρθρο 14 του Κανονισμού 2019/947).

Υποχρεώσεις Αναφορικά με μηΕΑ Ανοικτής Κατηγορίας

Τα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών ( «ΣμηΕΑ») των οποίων η λειτουργία παρουσιάζει τους χαμηλότερους κινδύνους, ανήκουν στην «ανοικτή» κατηγορία πτητικών λειτουργιών, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις (άρθρο 4 του Κανονισμού 2019/947):

 • Το ΣμηΕΑ εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/945 ή αποτελεί ιδιοκατασκευή ή πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 20 του Κανονισμού 2019/947.
 • Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έχει μέγιστη μάζα απογείωσης κάτω των 25 kg.
 • Ο χειριστής εξ αποστάσεως διασφαλίζει ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος διατηρείται σε ασφαλή απόσταση από πρόσωπα και ότι δεν ίπταται πάνω από συναθροίσεις προσώπων.
 • Ο χειριστής εξ αποστάσεως διατηρεί ανά πάσα στιγμή το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε λειτουργία VLOS, εκτός εάν η πτήση πραγματοποιείται σε λειτουργία «ακολούθησέ με» ή εάν χρησιμοποιείται παρατηρητής μη επανδρωμένου αεροσκάφους κατά τα προβλεπόμενα στο μέρος Α του παραρτήματος του Κανονισμού 2019/947.
 • Κατά τη διάρκεια της πτήσης, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος διατηρείται εντός απόστασης 120 μέτρων από το πλησιέστερο σημείο της επιφάνειας της γης, εκτός από την περίπτωση υπέρπτησης εμποδίου, κατά τα προβλεπόμενα στο μέρος Α του παραρτήματος του Κανονισμού 2019/947.
 • Κατά τη διάρκεια της πτήσης, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα ούτε πραγματοποιεί ρίψη οποιουδήποτε υλικού.

Η παραγωγή, εισαγωγή, εκμετάλλευση και χρήση ΣμηΕΑ, που ανήκουν στην «ανοικτή» κατηγορία πτητικών λειτουργιών, υπόκειται στις ακόλουθες βασικές υποχρεώσεις (άρθρο 55 και Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού ASEA):

 • Τήρηση των εφαρμοστέων ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες σχετικά με τις σκοπούμενες λειτουργίες, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των δεδομένων, την ευθύνη, την ασφάλιση, την προστασία από έκνομες ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Ο φορέας εκμετάλλευσης και ο εξ αποστάσεως χειριστής πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζουν την ασφάλεια της πτητικής λειτουργίας και τον ασφαλή διαχωρισμό του μη επανδρωμένου αεροσκάφους από άτομα στο έδαφος και από άλλους χρήστες του εναέριου χώρου.
 • Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με τρόπο ώστε να είναι κατάλληλο για τη σκοπούμενη λειτουργία του και να μπορεί να λειτουργεί, να ρυθμίζεται και να συντηρείται χωρίς να εκτίθενται σε κίνδυνο πρόσωπα.
 • Εάν είναι αναγκαίο για τον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προστασία από έκνομες ενέργειες και το περιβάλλον, οι οποίοι οφείλονται στη λειτουργία τους, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πρέπει να έχουν τα αντίστοιχα και ειδικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες που λαμβάνουν υπόψη στον σχεδιασμό τους και εξ ορισμού τις αρχές της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες των μη ΕΑ πρέπει να εξασφαλίζουν την εύκολη ταυτοποίηση των αεροσκαφών και τη φύση και τον σκοπό λειτουργίας τους και να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι ισχύοντες περιορισμοί, απαγορεύσεις ή όροι, ιδίως όσον αφορά τη λειτουργία σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες, πέραν ορισμένων αποστάσεων από τον φορέα εκμετάλλευσης ή σε ορισμένα απόλυτα ύψη.
 • Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την παραγωγή ή την εμπορία του μη επανδρωμένου αεροσκάφους πρέπει να παρέχει πληροφορίες στον φορέα εκμετάλλευσης μη επανδρωμένου αεροσκάφους και, κατά περίπτωση, στον φορέα συντήρησης σχετικά με το είδος των λειτουργιών για τις οποίες έχει σχεδιαστεί το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, και τους περιορισμούς και τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ασφαλή λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών και περιβαλλοντικών επιδόσεων, των περιορισμών αξιοπλοΐας και των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης. Οι πληροφορίες παρέχονται με σαφή, αναλυτικό και αδιαμφισβήτητο τρόπο. Οι επιχειρησιακές ικανότητες των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε λειτουργίες για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό ή δήλωση πρέπει να επιτρέπουν τη δυνατότητα εισαγωγής περιορισμών που τηρούν τους κανόνες εναέριου χώρου οι οποίοι ισχύουν για τις εν λόγω λειτουργίες.
 • 16 έτη κατώτατο όριο ηλικίας για χειριστές εξ αποστάσεως.
 • Τήρηση των κανόνων πτητικής λειτουργίας του Παραρτήματος του Κανονισμού 2019/947.

Ως προς την χρήση μηΕΑ «ανοικτής» κατηγορίας, το άρθρο 6 της Απόφασης ΥΠΑ προβλέπει τις ακόλουθες βασικές υποχρεώσεις:

 • Ο χειριστής (remote pilot) έχει απευθείας οπτική επαφή με το ΣμηΕα και η κτήση διεξάγεται σε απόσταση μικρότερη από 500μ. από τον χειριστή του ΣμηΕΑ.
 • Οι πτήσεις της «Ανοικτής» κατηγορίας εκτελούνται μόνο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη με μέγιστη μάζα κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ) μικρότερη των 25 κιλών.
 • Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που ίπτανται σε Προσωρινές Αποκλειστικές Περιοχές (Temporary Segregated Areas) για την πτήση ΣμηΕΑ πρέπει να συμμορφώνονται προς τους ισχύοντες περιορισμούς.
 • Το μεγαλύτερο επιτρεπόμενο ύψος πτήσης των ΣμηΕΑ της «ανοικτής» κατηγορίας είναι τα 400 πόδια (FT) από την επιφάνεια του εδάφους (AGL) ή της μέσης στάθμης της θάλασσας (MSL).
 • Τα ΣμηΕΑ της «ανοικτής» κατηγορίας δεν επιτρέπεται να εκτελούν κτήση επάνω από συγκεντρώσεις προσώπων. Εξαιρούνται τα ΣμηΕΑ και οι χειριστές τους όταν διαθέτουν άδεια επαγγελματικής χρήσης με καταχώρηση για πτήσεις επάνω από συγκεντρώσεις και η πτητική ασφάλεια συμπληρώνεται με μηχανισμούς ασφαλείας (αλεξίπτωτα, μικρό βάρος σώματος με αφρώδες υλικό κ.α.).
 • Ο εκμεταλλευόμενος (ιδιοκτήτης, κάτοχος, αγοραστής, ή μισθωτής) και ο χειριστής (remote pilot) των ΣμηΕΑ «Ανοικτής» κατηγορίας με εμβέλεια τηλεχειρισμού άνω των 50μ. εγγράφεται σε ειδικά Μητρώα (ιδιοκτητών, κατόχων, μισθωτών και χειριστών ΣμηΕΑ) τα οποία τηρούνται στην ΥΠΑ, ανεξαρτήτως τρόπου κτήσης ή κατασκευής (περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών καταστημάτων ή και ίδιο κατασκευών). Η εγγραφή θα γίνεται με συμπλήρωση στοιχείων σε ηλεκτρονική φόρμα που θα παρέχεται προς συμπλήρωση από τον ιστότοπο της ΥΠΑ και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά (email, FAX) στην ΥΠΑ, με την παράλληλη υποχρέωση για βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από ΚΕΠ ή άλλο αρμόδιο φορέα και εναλλακτικά με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες (σε περίπτωση καθιέρωσης ηλεκτρονικής υπογραφής). Στην φόρμα εγγραφής θα αναγράφονται τα στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, η διεύθυνση κατοικίας, ο τύπος της συσκευής, ο σειριακός αριθμός καθώς και το κατάστημα και η ημερομηνία αγοράς, ή ιδιοκατασκευής, σύμφωνα με τις οδηγίες στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης των ΣμηΕΑ «Ανοικτής» κατηγορίας υποβάλλεται και αντίγραφο ποινικού μητρώου όπως αναφέρεται στο άρθρο 11.
 • Ο εκμεταλλευόμενος (ιδιοκτήτης, κάτοχος, μισθωτής-operator) και ο χειριστής (remote pilot) ΣμηΕΑ που έχει εγγραφεί στα Ειδικά Μητρώα υποχρεούται να δηλώνει στην ΥΠΑ: – κάθε περίπτωση απώλειας κλοπής ή καταστροφής του ΣμηΕΑ με αντίστοιχο έντυπο και υπεύθυνη δήλωση που θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ. – με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ιστοσελίδας της, τυχόν βλάβες, δυσλειτουργίες, ελαττώματα ή άλλα συμβάντα που προκάλεσαν ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο προσώπου.
 • Οι εκμεταλλευόμενοι (ιδιοκτήτες, κάτοχοι, αγοραστές, ή μισθωτές) και οι χειριστές (remote pilot) των ΣμηΕΑ «Ανοικτής» κατηγορίας ταυτόχρονα με την εγγραφή τους καταχωρούν ηλεκτρονική διεύθυνση για να λαμβάνουν ενημερώσεις (newsletters) για τα ΣμηΕΑ από την υπηρεσία ενημέρωσης του ιστότοπου της ΥΠΑ.
 • Ολοι οι εκμεταλλευόμενοι/ιδιοκτήτες/χειριστές των ΣμηΕΑ της «Ανοικτής» κατηγορίας ανεξαρτήτως εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με εμβέλεια τηλεχειρισμού κάτω των 50μ. έχουν την υποχρέωση πριν τη διεξαγωγή της πτήσης τους, να ενημερώνονται για τις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις πτήσεων ΣμηΕΑ. Για τις πτήσεις των ΣμηΕΑ με εμβέλεια τηλεχειρισμού άνω των 50μ. υπάρχει η υποχρέωση να συμπληρώνονται τα στοιχεία της διαδρομής τους σε ειδικό σχέδιο πτήσεως μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για Σχέδιο Πτήσης των ΣμηΕΑ στον ιστότοπο της ΥΠΑ, όπου αποτυπώνονται οι δομές του εναερίου χώρου, τα αεροδρόμια, οι απαγορευμένες και οι αποκλειστικές περιοχές για τις πτήσεις των ΣμηΕΑ.

Υποχρεώσεις Αναφορικά με μηΕΑ Ειδικών Κατηγοριών

Τα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών ( «ΣμηΕΑ») των οποίων η λειτουργία παρουσιάζει τους μεγαλύτερους κινδύνους, ανήκουν στην «πιστοποιημένη» και την «ειδική» κατηγορία πτητικών λειτουργιών.

Στην «ειδική» κατηγορία πτητικών λειτουργιών κατατάσσονται όσα ΣμηΕΑ δεν πληρούν τις απαιτήσεις της «ανοικτής» κατηγορίας (άρθρο 5 του Κανονισμού 2019/947). Η παραγωγή, εισαγωγή, εκμετάλλευση και χρήση ΣμηΕΑ, που ανήκουν στην «ειδική» κατηγορία πτητικών λειτουργιών, υπόκειται στις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 • Πιστοποίηση (άρθρο 56 του Κανονισμού ASEA).
 • Δήλωση συμμόρφωσης με τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες για την αξιοπλοΐα που καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 58 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 (άρθρο 5 του Κανονισμού 2019/947).
 • Άδεια πτητικής λειτουργίας από την Εποπτική Αρχή (άρθρο 12 του Κανονισμού 2019/947).
 • Τήρηση επιχειρησιακών απαιτήσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 923/2012.
 • 16 έτη κατώτατο όριο ηλικίας για χειριστές εξ αποστάσεως.
 • Συμμόρφωση χειριστών εξ αποστάσεως με τις απαιτήσεις επάρκειας που προβλέπονται στην άδεια πτητικής λειτουργίας και κατοχή το ικανοτήτων του άρθρου 8 του Κανονισμού 2019/947.
 • Τήρηση των κανόνων πτητικής λειτουργίας του Παραρτήματος του Κανονισμού 2019/947.

Στην «πιστοποιημένη» κατηγορία πτητικών λειτουργιών κατατάσσονται όσα ΣμηΕΑ πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις (άρθρο 6 του Κανονισμού 2019/947):

 • το ΣμηΕΑ είναι πιστοποιημένο δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/945, και
 • η πτητική λειτουργία διεξάγεται υπό οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες: i) εκτελείται πάνω από συναθροίσεις προσώπων· ii) αφορά τη μεταφορά προσώπων· iii) αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, που μπορούν να θέσουν τρίτους σε σοβαρό κίνδυνο σε περίπτωση ατυχήματος.
 • Επιπλέον, οι πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ ταξινομούνται ως πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην «πιστοποιημένη» κατηγορία όταν η Εποπτική Αρχή κρίνει ότι οι κίνδυνοι της πτητικής λειτουργίας δεν μπορούν να μετριαστούν επαρκώς χωρίς πιστοποίηση του ΣμηΕΑ και του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ και, κατά περίπτωση, χωρίς αδειοδότηση του χειριστή εξ αποστάσεως.

Η παραγωγή, εισαγωγή, εκμετάλλευση και χρήση ΣμηΕΑ, που ανήκουν στην «πιστοποιημένη» κατηγορία πτητικών λειτουργιών, υπόκειται στις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 • Συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες για την αξιοπλοΐα που καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 58 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139.
 • Τήρηση επιχειρησιακών απαιτήσεων που προβλέπονται στους Κανονισμούς (ΕΕ) 923/2012, 965/2012 και 1332/2011.
 • 16 έτη κατώτατο όριο ηλικίας για χειριστές εξ αποστάσεως.

Οι φορείς εκμετάλλευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών καταχωρίζονται σε μητρώο, όταν εκμεταλλεύονται οποιοδήποτε από τα ακόλουθα (Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού ASEA):

 • Mη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο, σε περίπτωση πρόσκρουσης, μπορεί να μεταφέρει σε άνθρωπο κινητική ενέργεια άνω των 80 Joule.
 • Mη επανδρωμένο αεροσκάφος η λειτουργία του οποίου παρουσιάζει κινδύνους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προστασία από έκνομες ενέργειες ή το περιβάλλον.
 • Mη επανδρωμένο αεροσκάφος ο σχεδιασμός του οποίου υπόκειται σε πιστοποίηση.
 • Όταν ισχύει υποχρέωση νηολόγησης, το σχετικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος σημαίνεται και ταυτοποιείται ατομικά.

Ως προς την χρήση μηΕΑ «ειδικής» κατηγορίας, το άρθρο 8 της Απόφασης ΥΠΑ προβλέπει ότι τα ΣμηΕΑ εντάσσονται στην ειδική κατηγορία με απόφαση της ΥΠΑ είτε κατά την διαδικασία καταχώρησης στο Ειδικό Μητρώο ΣμηΕΑ είτε όταν έχοντας καταχωρηθεί σε Μητρώο/Νηολόγιο άλλου Κράτους, υποβάλλουν αίτηση για χρήση Εναερίου Χώρου. Για την εκτέλεση πτήσεων από ΣμηΕΑ που ανήκουν στην εν λόγω κατηγορία («ειδική» κατηγορία) απαιτείται η εξασφάλιση άδειας «πτητικής λειτουργίας» (Operation Authorization) από την ΥΠΑ/Δ2 η οποία χορηγείται εφ όσον ο εκμεταλλευόμενος το(τα) ΣμηΕΑ παρουσιάσει προς έγκριση:

 • Σχέδιο αξιολόγησης κινδύνων ασφαλείας (risk assessment): Το οποίο να αναφέρεται στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθώς και την πτητική λειτουργία τους, προσδιορίζοντας όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη πτητική λειτουργία και προτείνοντας κατάλληλα μέτρα μετριασμού (περιορισμού) των κινδύνων. Ειδικότερα το σχέδιο συντεταγμένο στην ελληνική γλώσσα πρέπει να περιλαμβάνει: – την (τις) περιοχή(-ές) επάνω από την οποία(-ες) θα επιχειρεί το ΣμηΕΑ με ρητή αναφορά στην πυκνότητα του πληθυσμού της(των). – τον εναέριο χώρο όπου θα πραγματοποιεί πτήσεις το ΣμηΕΑ καθώς και τις διαδικασίες που αφορούν στην εναέρια κυκλοφορία – την κατασκευαστική περιγραφή και τις δυνατότητες του ΣμηΕΑ – το είδος των δραστηριοτήτων του ΣμηΕΑ (Αεροπορικές εργασίες κλπ) καθώς και περιγραφή των διαδικασιών ασφαλούς εκτέλεσής τους – την επάρκεια (ικανότητα – προσόντα) του χειριστή του ΣμηΕΑ κυρίως από πλευράς επιπέδου εκπαίδευσης σε θέματα εναέριας κυκλοφορίας – την οργανωτική δομή του εκμεταλλευόμενου το ΣμηΕΑ – την διαδικασία προστασίας και φύλαξης του εξοπλισμού από παρεμβάσεις τρίτων Κατά την εξέταση των ανωτέρω η ΥΠΑ/Δ2 δύναται να ζητήσει την συνδρομή ή τις απόψεις άλλων Δ/νσεων της ΥΠΑ.
 • Εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας (operations manual): το οποίο να περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, περιγραφές, προϋποθέσεις και περιορισμούς για την πτητική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης και των προσόντων του προσωπικού, τη συντήρηση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους και των συστημάτων του, καθώς και την αναφορά συμβάντων.
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη κινδύνων από την άσκηση των δραστηριοτήτων.
 • Σε περίπτωση εμπορικής χρήσης (εμπορικής εκμετάλλευσης) του ΣμηΕΑ της «ειδικής» κατηγορίας απαιτούνται επιπρόσθετα τα εξής: 1. Εγγραφή του ΣμηΕΑ σε ειδικό Μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού. 2. Καταχώρηση του εκμεταλλευόμενου και του Χειριστή του ΣμηΕΑ σε ειδικό Μητρώο που τηρείται στην ΥΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού και προσκόμιση Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης για αμφοτέρους (εκμεταλλευόμενου και χειριστή). 3. Εξασφάλιση ειδικής άδειας (έγκρισης) από την ΥΠΑ/Δ1 με καταβολή του αντίστοιχου οικονομικού παραβόλου.

Ως προς την χρήση μηΕΑ «πιστοποιημένης» κατηγορίας, το άρθρο 9 της Απόφασης ΥΠΑ προβλέπει ότι τα ΣμηΕΑ εντάσσονται στην «πιστοποιημένη» κατηγορία με απόφαση της ΥΠΑ/Δ2 μετά από την υποβολή της αίτησης εγγραφής τους και την εξέτασή της. Για την εκτέλεση πτήσεων από ΣμηΕΑ που ανήκουν στην λόγω κατηγορία («πιστοποιημένη» κατηγορία) απαιτείται η νηολόγησή του στο ειδικό μητρώο της ΥΠΑ (ΥΠΑ/Δ13) καθώς και η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού αξιοπλοΐας (πτητικής ικανότητας) για ΣμηΕΑ (Special Certificate of Airworthiness – CofA) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 καθώς και στο καθοδηγητικό υλικό που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της ΥΠΑ. ΣμηΕΑ καταχωρημένα σε Μητρώο/Νηολόγιο άλλου Κράτους, υπάγονται στις διαδικασίες αναγνώρισης αδειών όπως ισχύουν εκάστοτε. Το πιστοποιητικό (CofA) εκδίδεται από την ΥΠΑ η οποία το χορηγεί εφόσον ο εκμεταλλευόμενος το(τα) ΣμηΕΑ παρουσιάσει άδειες και λοιπές πιστοποιήσεις ανάλογες με εκείνες που απαιτούνται για την ασφαλή πτητική λειτουργία των επανδρωμένων αεροσκαφών. Οι άδειες της προηγούμενης παραγράφου αφορούν τόσο στους κατασκευαστές – προμηθευτές των ΣμηΕΑ ως προς την πιστοποίηση του σχεδιασμού, παραγωγής, συντήρησης και επισκευής του ΣμηΕΑ καθώς και εκπαίδευσης του προσωπικού που ασχολείται με τις ανωτέρω δραστηριότητες (εξασφάλιση του Restricted Type Certificate) όσο και στην πτητική ικανότητα (λειτουργία) του (των) συγκεκριμένου (-ων) ΣμηΕΑ για το (τα) οποίο (-α) ζητείται η έκδοση του ειδικού πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας (Special Certificate of Airworthiness). Ο εκμεταλλευόμενος ΣμηΕΑ της εν λόγω κατηγορίας υποχρεούται να έχει στην κατοχή του Πιστοποιητικό εκμεταλλευόμενου ΣμηΕΑ (ΠΕΣμηΕΑ – ROC) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 του παρόντος καθώς και στο καθοδηγητικό υλικό που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της ΥΠΑ. Ο χειριστής ενός ΣμηΕΑ «πιστοποιημένης» κατηγορίας έχει την απόφαση για την ασφαλή λειτουργία του αεροσκάφους, και έχει παρόμοια ανάλογη υποχρέωση με τους χειριστές Επανδρωμένων Αεροσκαφών, για τη γνώση του αεροπορικού δικαίου, γενικές γνώσεις των αεροσκαφών, τις επιδόσεις της πτήσης, το σχεδιασμό και τη φόρτωση, την ανθρώπινη απόδοση, μετεωρολογία, πλοήγηση, λειτουργικές διαδικασίες, κανόνες αέρος και ραδιοτηλεφωνίας. Ο χειριστής του ΣμηΕΑ «πιστοποιημένης» κατηγορίας θα διαθέτει σύμφωνα με τα άρθρα του παρόντος κανονισμού, εκπαίδευση χειριστή η οποία θα αποδεικνύει ότι υπάρχει ικανότητα, να επιτύχουν ένα επίπεδο ικανοτήτων, γνώσης ή και εμπειρίας και να λάβει άδεια. Με απόφαση του Διοικητή ΥΠΑ καθορίζεται το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και οι απαιτούμενες εξετάσεις για την έκδοση πιστοποιητικού εκπαίδευσης. Η ασφαλιστική κάλυψη του ΣμηΕΑ της παρούσης κατηγορίας εξασφαλίζεται με την προσκόμιση ανάλογου Ασφαλιστήριου Συμβολαίου. Ειδικότερες λεπτομέρειες για καθορισμό προτύπων ασφάλειας από έκνομες ενέργειες και λοιπές απαιτήσεις για τους χώρους ή τα πεδία δραστηριότητας της εν λόγω κατηγορίας ΣμηΕΑ καθορίζονται με απόφαση Δ/ΥΠΑ.

Καταχώρηση στο Μητρώο της ΥΠΑ

Ο Ιδιοκτήτης/εκμεταλλευόμενος ΣμηΕΑ των οποίων η πτήση διεξάγεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μ. από τον χειριστή, έχει την υποχρέωση να δηλώσει εγγράφως τα στοιχεία του ΣμηΕΑ και τα στοιχεία ταυτότητας Ιδιοκτήτη, Χειριστή και Εκμεταλλευομένου, με επικύρωση ταυτοπροσωπίας σε ΚΕΠ ή άλλο αρμόδιο φορέα συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα που υπάρχει στον ιστότοπο της ΥΠΑ και να τα αποστείλει με ηλεκτρονικό τρόπο (email/FAX) στην ΥΠΑ (άρθρο 10 Απόφασης ΥΠΑ).

Με απόφαση της ΥΠΑ/Δ2 και σε σχέση και με την χρήση και το επιχειρησιακό περιβάλλον τους, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, τα ΣμηΕΑ κατηγοριοποιούνται στην «Ανοικτή» ή την «Ειδική» Κατηγορία και εντάσσονται στο Ειδικό Μητρώο ΣμηΕΑ της ΥΠΑ, ενώ τα ΣμηΕΑ τα οποία κατηγοριοποιούνται από την ΥΠΑ στην «Πιστοποιημένη» Κατηγορία, εγγράφονται στο Τμήμα ΣμηΕΑ του Μητρώου Ελληνικών πολιτικών αεροσκαφών,  ου τηρείται στην ΥΠΑ και λαμβάνουν στοιχεία εθνικότητας και νηολόγησης (Nationality and Registration Marks).

Για την νηολόγηση των ΣμηΕΑ της «Πιστοποιημένης» Κατηγορίας στο Τμήμα ΣμηΕΑ του Μητρώου Ελληνικών πολιτικών αεροσκαφών εφαρμόζονται αναλογικά τα εν γένει οριζόμενα στο εν ισχύι ANNEX 7 του ICAO «Περί νηολόγησης αεροσκαφών», στον Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (Ν. 1815/1988, ως εκάστοτε ισχύει), για την νηολόγηση των Ελληνικών πολιτικών αεροσκαφών καθώς και στο αντίστοιχο Κανονιστικό και διαδικαστικό πλαίσιο της ΥΠΑ (άρθρο 10 Απόφασης ΥΠΑ).

Τα χορηγούμενα στοιχεία εθνικότητας και νηολόγησης των ΣμηΕΑ της «Πιστοποιημένης» Κατηγορίας αποτελούνται από τα γράμματα SX, ακολουθούμενα από παύλα και συνδυασμό τριών αριθμών και γραμμάτων σε οποιαδήποτε σειρά και αλληλουχία μεταξύ τους, κατά την κρίση του αρμοδίου Τμήματος Νηολογίων, Υποθηκών και Κωδικοποίησης. Τα μη-επανδρωμένα αεροσκάφη της πιστοποιημένης κατηγορίας φέρουν επί της ατράκτου τα στοιχεία Ελληνικού νηολογίου τα οποία τοποθετούνται σε εμφανές σημείο, είναι ευκρινή και βάφονται με ανεξίτηλα χρώματα (άρθρο 10 Απόφασης ΥΠΑ).

Για την εγγραφή στο ειδικό Μητρώο των ΣμηΕΑ και «Ειδικής» ή στο Νηολόγιο της Πιστοποιημένης Κατηγορίας απαιτούνται (άρθρο 10 Απόφασης ΥΠΑ):

 • Αίτηση του εκμεταλλευόμενου (ιδιοκτήτη, κατόχου ή μισθωτή) η οποία υποβάλλεται εντός ευλόγου χρόνου από την ημερομηνία κτήσης/κατοχής του ΣμηΕΑ και σε κάθε περίπτωση πριν από την πρώτη χρήση του αεροσκάφους.
 • Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του αγοραστή ή μισθωτή, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή καταστατικού, σε περίπτωση νομικών προσώπων, για την διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 18 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (Ν. 1815/1988), όπως εκάστοτε ισχύει.
 • Πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο τίτλου κτήσης, μίσθωσης ή παραχώρησης, ήτοι απόδειξη, τιμολόγιο ή ιδιωτικό συμφωνητικό, από όπου θα προκύπτουν χα στοιχεία πωλητή, αγοραστή ή των συμβαλλομένων αντίστοιχα, καθώς και επαρκής περιγραφή του ΣμηΕΑ, με βάση τον Κατασκευαστή, τον τύπο του, την Κατηγορία του και τον Αριθμό Σειράς, εφ όσον υφίσταται.
 • Σε περίπτωση ιδιοκατασκευής των Α1,Α2 υποκατηγοριών της «Ανοικτής Κατηγορίας», της «Ειδικής» και της «Πιστοποιημένης» Κατηγορίας ΣμηΕΑ, αλλά και όλων των Κατηγοριών ΣμηΕΑ με επαγγελματική χρήση, απαιτείται πιστοποιητικό πλοϊμότητας. Αν δεν υφίσταται, χορηγείται από την ΥΠΑ/Δ2. Ο ελεγκτής κατασκευής στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια από την ΥΠΑ διενεργεί τον έλεγχο κατασκευής του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, καταγράφει τα αποτελέσματα των ελέγχων και εισηγείται στην ΥΠΑ/Δ2 την έκδοση ή μη του ειδικού πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας για ΣμηΕΑ (Special Certificate of Airworthiness – CofA). H ΥΠΑ/Δ2 συντάσσει κατάλογο των ελεγκτών κατασκευής ΣμηΕΑ και είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων.
 • Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου του ΣμηΕΑ. στ. Υπεύθυνη Δήλωση του εκμεταλλευόμενου περί μη εγγραφής του συγκεκριμένου ΣμηΕΑ σε Μητρώο άλλου Κράτους.
 • Πιστοποιητικό Διαγραφής του ΣμηΕΑ από το αλλοδαπό Μητρώο, σε περίπτωση προηγούμενης εγγραφής του σε Μητρώο άλλου Κράτους.
 • Σε περίπτωση ιδιοκατασκευής, φωτογραφία του ΣμηΕΑ, σε ηλεκτρονική μορφή, στην οποία θα εμφαίνεται η προβλεπόμενη προσαρτημένη πινακίδα με τα στοιχεία εθνικότητας και νηολόγησης του ΣμηΕΑ.

Ο εκμεταλλευόμενος και ο χειριστής του ΣμηΕΑ Ειδικής, Πιστοποιημένης ή και Ανοικτής Κατηγορίας με εμβέλεια τηλεχειρισμού άνω των 50μ. εγγράφονται σε ειδικό Μητρώο που τηρείται από την ΥΠΑ. Η καταχώρηση γίνεται μέσω της διατιθέμενης από τον ιστότοπο της ΥΠΑ ηλεκτρονικής φόρμας και υποβάλλεται από τον εκμεταλλευόμενο και τον χειριστή ΣμηΕΑ με ηλεκτρονικό τρόπο (FAX, Email) προς την ΥΠΑ. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής χρήσης του εκμεταλλευόμενου (ιδιοκτήτη, κατόχου ή μισθωτή) εφ όσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή του νόμιμου εκπροσώπου του αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί κατά την τελευταία πενταετία για διάπραξη ενός των αδικημάτων που αναφέρονται στην παρ.1 του Παραρτήματος 1 του Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (άρθρο 11 Απόφασης ΥΠΑ).

Αστική Ευθύνη από Drones

Η αστική ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης και του χειριστή μηΕΑ απέναντι σε τρίτους λόγω αδικοπραξίας καθορίζεται από τις γενικές διατάξεις των άρθρων 914 επ. ΑΚ.

Η αστική ευθύνη του παραγωγού καθώς και του εισαγωγέα, διανομέα και, γενικώς, προμηθευτή μηΕΑ απέναντι σε καταναλωτές καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Drones

Οι κανόνες για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα πρέπει να συμβάλουν στο σεβασμό των δικαιωμάτων που εγγυάται το δίκαιο της Ένωσης, και ιδίως το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 7 του ΧΘΔΕΕ) καθώς και το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8 του ΧΘΔΕΕ και 16 ΣΛΕΕ) και όπως ρυθμίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών («ΓΚΠΔ») (σκέψη 28 του Κανονισμού ASEA) και στον Ελληνικό Ν. 4624/2019, που συμπληρώνει τον ΓΚΠΔ.

Περισσότερα

Σελίδα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη.

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας («Κανονισμός ASEA»).

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/945 της Επιτροπής για συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών τρίτων χωρών.

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/947 της Επιτροπής για τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας υπ’ αρ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422 (ΦΕΚ 3152/Β/30-09-2016).