Προφίλ

Η τεχνολογία είναι συνώνυμη της κοινωνικής αλλαγής. Οι βαθιές επιδράσεις της στην οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό αλλά και σε κάθε πτυχή της ζωής μας θέτει σε δοκιμασία το δίκαιο και τη δικαιοσύνη και συνιστά πρόκληση για την δικηγορική πρακτική.

To δικηγορικό γραφείο «Δίκαιο & Τεχνολογία» παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε τομείς δικαίου, που βρίσκονται σε στενή αλληλεπίδραση με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ειδικότερα, παρέχουμε νομικές συμβουλές και δικαστική κάλυψη στους ακόλουθους τομείς δικαίου :

 • Περιβάλλον,
 • Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες,
 • Ενέργεια,
 • Συγκοινωνίες / Μεταφορές,
 • Μέσα Ενημέρωσης,
 • Διαφήμιση,
 • Πληροφορική,
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο,
 • Βιοτεχνολογία,
 • Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία,
 • Προστασία Απορρήτου & Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
 • Ασφάλεια Πληροφοριών & Κυβερνοέγκλημα,
 • Προστασία Καταναλωτή.

Η ομάδα του «Δίκαιο & Τεχνολογία» απαρτίζεται από ειδικευμένους δικηγόρους με πολύχρονη εμπειρία και βαθιά γνώση στα αντικείμενα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Περαιτέρω, συνεργαζόμαστε με ένα δίκτυο δικηγόρων σε ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Μέση Ανατολή, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε επαρκώς στο σύγχρονο διεθνοποιούμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Κεντρικές μας αξίες στις σχέσεις με τους πελάτες είναι η δέσμευσή μας στην παροχή υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών, η έμφαση στην εξεύρεση λύσεων που θα καλύπτουν τις επιχειρηματικές απαιτήσεις, η διαμόρφωση σχέσεων αξιοπιστίας και ο επαγγελματισμός. Όραμά μας είναι η στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και η άσκηση της δικηγορίας με κοινωνικά κριτήρια. Στα πλαίσια αυτά δημιουργήσαμε τον παρόντα ιστότοπο και προσφέρουμε το περιεχόμενό του με άδεια Creative Commons για σκοπούς ενημέρωσης τόσο του νομικού κόσμου όσο και του ευρύτερου διαδικτυακού κοινού.

Οι δικηγόροι του δικηγορικού γραφείου «Δίκαιο & Τεχνολογία» έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα CIPP/E της IAPP και ISO/IEC 17024 της TUV Austria Hellas για την ειδικότητα “Data Protection Officer [DPO] Executive”.