Προφίλ

Η τεχνολογία είναι συνώνυμη της κοινωνικής αλλαγής. Οι βαθιές επιδράσεις της στην οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό αλλά και σε κάθε πτυχή της ζωής μας θέτει σε δοκιμασία το δίκαιο και τη δικαιοσύνη και συνιστά πρόκληση για την δικηγορική πρακτική. To δικηγορικό γραφείο «Δίκαιο & Τεχνολογία» παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε τομείς δικαίου, που βρίσκονται σε στενή αλληλεπίδραση με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ειδικότερα, παρέχουμε νομικές συμβουλές και δικαστική κάλυψη στους ακόλουθους τομείς δικαίου : Περιβάλλον, Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Ενέργεια, Συγκοινωνίες / Μεταφορές, Μέσα Ενημέρωσης, Διαφήμιση, Πληροφορική, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Βιοτεχνολογία, Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Προστασία Απορρήτου & Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ασφάλεια Πληροφοριών & Κυβερνοέγκλημα, Προστασία Καταναλωτή. Η ομάδα του «Δίκαιο & Τεχνολογία» απαρτίζεται από ειδικευμένους δικηγόρους με πολύχρονη εμπειρία και βαθιά γνώση στα αντικείμενα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Περαιτέρω, συνεργαζόμαστε με ένα δίκτυο δικηγόρων σε ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Μέση Ανατολή, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε επαρκώς στο σύγχρονο διεθνοποιούμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Κεντρικές μας αξίες…
Scroll

Φόρμα επικοινωνίας

  Ονοματεπώνυμο // Επωνυμία (απαιτείται)

  Το email σας (απαιτείται)

  Μήνυμα

  Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση της πολιτικής ιδιωτικότητας του ιστοτόπου.

  Social Media

  • mastodon
  • facebook